Siriuspäiväkotien toiminta-ajatus on huomioida monipuolisesti varhaiskasvatuksen sisältöalueet ja tukea yksilöllisesti lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.

Toiminassamme leikki, liikunta ja luonto ovat keskeisiä asioita. Työskentelemme pääsääntöisesti pienryhmissä. Pidämme tärkeänä hyvää ja toimivaa yhteistyötä perheiden kanssa lapsen parhaaksi.